Štruktúra úradu

Starosta
Ing. Jozef ŠVIRÍK
+421 41 422 01 99
+421 908 932 306
starosta@rudinska.sk
 
Účtovníčka
Lenka PURAŠOVÁ
+421 41 422 01 98
purasova@rudinska.sk
   
Správa daní a poplatkov
Bc. Dáša Čupová
+421 41 424 12 01
cupova@rudinska.sk
 
Evidencia obyvateľov
Jana BRODEKOVÁ
+421 915 878 563
brodekova@rudinska.sk
 
Sociálne veci, kultúra, knižnica
Jana BRODEKOVÁ
+421 41 424 12 01
+421 907 877 425
brodekova@rudinska.sk