Aktivačná činnosť v našej obci

Obec Rudinská je zapojená do programu podpory uchádzačov o zamestnanie. Jedná sa o národný projekt podporovaný Európskou úniou, cieľom ktorého je podporiť znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a vytvoriť im pracovné miesta. Obec už dlhodobo využíva tieto projekty prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina a dáva tak možnosť nezamestnaným občanom z obce získať zamestnanie formou menších obecných služieb. Vďaka občanom, ktorí vykonávajú  aktivačnú činnosť ako napr. čistenie verejných priestranstiev, kosenie, údržba verejných budov, v zime posýpanie ciest a chodníkov je naša obec čistejšia a krajšia.