Evidencia obyvateľov

Jana BRODEKOVÁ

telefón     +421 915 878 563

     brodekova@rudinska.sk