Hody 2016 – Slávnostná hodová svätá omša v roku 2016, ktorú celebroval pán farár Mgr. Peter Beňo.