Informácia o zjazdnosti cesty I/18 v úseku pod hradom v katastri obce Strečno,

Dňom  16. októbra 2017 bude v predmetnom úseku cesty I/18 zabezpečovaná cestná doprava bez obmedzení. Predchádzajúce obmedzenie – obojsmerná doprava v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2x3,00 m, rýchlosť 30 km/hod, bude k tomuto termínu zrušené!

 

                                             PhDr. Michal Lavrík v. r.

                                               prednosta

                                                                                                    

                                                      

Informácia o zjazdnosti cesty I/18 v úseku pod hradom v katastri obce Strečno,