Kamerový systém v obci Rudinská

Kamerový systém v našej obci monitoruje v súčasnosti 9 inštalovaných kamier. Kamerový systém je vybudovaný s podporou Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.

     Obec Rudinská v roku 2014 získala dotáciu na vybudovanie kamerového systému na základe výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality vo výške 6000 EUR. Celkové náklady na projekt vrátane spolufinancovania obce boli vo výške 7 668,60 EUR. Z poskytnutej dotácie a povinného spolufinancovania obce vo výške minimálne 20% bolo nainštalovaných deväť kamier, videoserver a potrebné príslušenstvo. Tri kamery monitorujú vstup do obecného úradu, priestranstvo pred obecným úradom a kultúrnym domom. Dve kamery monitorujú priestranstvo pred vstupom do školy a detské ihrisko. Ďalšie dve kamery monitorujú vchod a prístupovú cestu do materskej školy a ihrisko s umelou trávou. Dve kamery sú umiestnené na cintoríne, pričom jedna monitoruje priestranstvo pred domom smútku a druhá cintorín.  Vďalšom období plánujeme rozširovať kamerový systém o ďalšie lokality, pričom by prioritne išlo o monitorovanie autobusových čakární, kostola a vstupu do obce.

    

Kamerový systém v obci Rudinská
Kamerový systém v obci Rudinská