Návrh D o d a t o k č.6 k VZN obce Rudinská č. 3 /2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

PrílohaVeľkosť
návrh dodatku č.6.pdf125.6 KB