Návrh Príloha č 1. k zásadám o hospodárení Obce Rudinská