Návrh Príloha č. 2 k zásadám o hospodárení Obce Rudinská