Návrh VZN Obce Rudinská č. 2/2012 o nakladaní s bytovým fondom Obce Rudinská

PrílohaVeľkosť
VZN__byty.doc45 KB