Obecná knižnica v Rudinskej informuje

Obecná knižnica v Rudinskej informuje našich občanov o nákupe nových kníh zakúpených z projektu „Moderným knižným fondom podporme vzdelávanie a relax obyvateľov“

Vďaka podporenému projektu Fondom na podporu umenia naša obecná knižnica získala finančné prostriedky na nákup kníh v hodnote 1000 €.

Z projektu sa zakúpilo celkovo 140 knižných jednotiek pre všetky vekové kategórie obyvateľov.

Srdečne Vás pozývame do našej knižnice , určite si budete mať z čoho vybrať svoj obľúbený knižný žáner.

Obecná knižnica v Rudinskej informuje