Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia platné od 15.10.2020 - nosenie rúšok - prevádzky