Opatrenia ÚVZ SR zo dňa 14.09.2020, ktorými sa od 14. septembra 2020 od 18.00hod. upravuje nosenie rúšok...