Opatrenia ÚVZ SR zo dňa 25.06.2020, ktorými sa od 01. júla 2020 nariaďuje dodržiavanie hygienických opatrení prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby a pre nakupujúcich (zákazníkov) a zamestnancov