Opatrenia ÚVZSR zo dňa 19.06.2020, ktorými sa od 20. júna 2020 menia a uvoľnujú opatrenia...