Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 17.09.2020 - opatrenia pri vstupe na územie SR od 18.09.2020 od 9.00hod.