Opatrenie ÚVZSR zo dňa 01.06.2020, ktorým sa od 2. júna 2020 od 7.00 hod. dodatočne uvoľnuje hraničný režim