Opatrenie ÚVZSR zo dňa 25.05.2020, ktorým sa od 26. mája 2020 od 8.00 hod. zavádza možnosť používania mobilnej aplikácie eKaranténa