Opatrenie ÚVZSR zo dňa 29.03.2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 uzatvárajú maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem...