Oslavy 90. – teho výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Rudinskej

Za pekného, slnečného, jesenného počasia sa uskutočnila dňa 01.10.2016 v obci Rudinská oslava 90. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru. Už v ranných hodinách vítala prichádzajúce hasičské zbory miestna hudobná skupina „Janínčanka“.  Slávnostný pochod od hasičskej zbrojnice zvýrazňovali v čele sprievodu historické hasičské zástavy, hasičská mládež a hostia z okolitých obcí.  Úvodný príhovor predniesol  predseda OV DPO Kysucké Nové Mesto Ing. Ján Martiška, ktorý okrem iného spomenul i históriu hasičského zboru v obci Rudinská.

 Po odovzdaní pozdravných diplomov od prezídia DPO Slovenskej republiky starostovi obce Ing. Jozefovi Šviríkovi a predsedovi DHZ Ing. Stanislavovi Cenigovi  nasledovalo slávnostné odovzdanie historickej zástavy starostom obce veliteľovi zboru p. Štefanovi Maráčkovi. Súčasťou osláv bolo uskutočnenie jesenného okresného kola hry  Plameň, kde si mladí hasiči vyskúšali svoju zručnosť v streľbe zo vzduchovky, hod granátom, ošetrenie raneného, vedomosti z hasenia horľavých látok, orientáciu pomocou buzoly a šplh po vodorovnom lane. Podujatie spestrili žiaci ZŠ programom, ktorý nacvičila vychovávateľka ŠK p. Anna Štrbáková.

 Všetci hasiči i zúčastnené zbory dostali na pamiatku od obce a DHZ upomienkové predmety. Za veľmi vydarenú akciu a celý priebeh osláv a súťaže treba poďakovať členom a členkám domácej DHZ, zastupiteľstvu obce, DHZ Lopušné Pažite za poskytnutie náradia, rozhodcom a členom DHZ za prípravu občerstvenia.

Oslavy 90. – teho výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Rudinskej