Oznámenie o stránkových hodinách počas podávania daňových priznaní na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste.

Finančné riaditeľstvo SR oznamuje klientom, že v čase podávania daňových priznaní k Dani príjmov právnických a fyzických osôb budú zabezpečené stránkové hodiny na preberanie daňových priznaní na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste, vo veľkej zasadačke nasledovne:

Ú R A D N É   H O D I N Y

Streda      28.3.2018       8.00 - 16.00

Štvrtok     29.3.2018       8.00 - 16.00

Utorok        3.4.2018       8.00 - 16.00

 

 

DÚ Oznámenie