Oznam o otvorení Klientského centra na Okresnom úrade Kysucké Nové Mesto

Oznamujeme Vám týmto, že od 6. novembra 2017, bude v budove Okresného úradu v Kysuckom Novom Meste, otvorené Klientské centrum. V Klientskom centre budú nasledovne odbory:

  • oddelenie dokladov PZ (občianske a vodičské preukazy, pasy, malé technické preukazy k motorovým vozidlám) - súčasne miesto na vybavenie dokladov v priestoroch PZ bude zrušené !
  • katastrálny odbor - bude presťahovaný z Družstevnej 1052
  • odbor živnostenského podnikania
  • odbor starostlivosti o životné prostredie
  • pozemkový a lesný odbor - stránkový deň bude mať  zatiaľ 1x vtýždni a to v stredu od 08:00 h - 17:00 h

Úradné hodiny v Klientskorn centre a Okresnom úrade Kysucke Nové Mesto:
Pondelok..... od 08:00 h - 15:00 h
Utorok......... od 08:00 h - 15:00 h
Streda.......... od 08:00 h - 17:00 h
Štvrtok......... od 08:00 h - 15:00 h
Piatok........... od 08:00 h - 14:00 h
V podateľni Klientskeho centra bude možneé osvedčovať listiny a overovať podpisy.

Zároveň Vas upozorňujeme, že z dôvodu sťahovania 2. a 3. novembra 2017 bude katastrálny odbor Okresného úradu Kysucké Nové Mesto a oddelenie dokladov PZ zatvorené.

Oznam o otvorení Klientského centra na Okresnom úrade Kysucké Nové Mesto