Oznam o zriadení emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie v Rudinskej

Obec Rudinská zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávy krajov, konané
v rovnaký deň 29.10.2022.