Posedenie s dôchodcami

V rámci mesiaca úcty k starším sa konalo v sále KD posedenie venované našim starým rodičom. V úvode si naši seniori vypočuli príhovor starostu obce. Na slávnostnom podujatí účinkovali deti z MŠ a žiaci zo ZŠ. O dobrú náladu sa postarala hudobná skupina Janínčanka. 

Posedenie s dôchodcami