Pozvanie na Mikuláša

Srdečne pozývame malých i veľkých na stretnutie s Mikulášom s pomocníkmi
anjelom a čertom, ktorý do našej obce zavítajú dňa 6.12.2017 o 15.30 pred
budovu obecného úradu.
Pripravený je pestrý mikulášsky program, rozdávanie balíčkov a cukrová
vata.

 

Pozvanie na Mikuláša