Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok

V súčasnej dobe prebieha v našej obci rekonštrukcia autobusových zastávok, na ktorú obec získala dotáciu od Ministerstvá financií SR vo výške 10.00o EUR. Predmetom rekonštrukcie a modernizácie je šesť autobusových zastávok na území obce. Rozpadávajúce sa a zhrdzavené kovové zastávky nahradia moderné s novým dizajnom.

„Štyri autobusové zastávky s rušenejším využitím budú väčšie, z troch strán uzatvorené presklenými stenami, pričom jedna bočná stena plní funkciu informačnej tabule. Ďalšie dve zastávky budú o meter kratšie, ale rovnako presklené s uzamykateľnou informačnou tabuľou. Každá zastávka bude vybavená tabuľkou s názvom zastávky, smetným košom a lavičkou. Priehľadné bočné steny zabezpečia, aby cestujúci videli prichádzať autobus. Plocha pod zastávkami bude taktiež zrekonštruovaná a to položením obrubníkov a zámkovej dlažby.

Obyvateľom obce Rudinská a zároveň používateľom poskytnú prístrešie pred dažďom či vetrom. Tieto zastávky si zachovávajú dlho svoje pôvodné vlastnosti a vyhovujú požiadavkám modernej doby. Spĺňajú náročné estetické a prísne bezpečnostné kritériá. Realizácia prispeje k zlepšeniu podmienok pre rozvoj občianskej vybavenosti. Nové zastávky budú obec viac reprezentovať a dodávať jej nádych modernej doby.

 

Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok