UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 687 z 22. októbra 2020 - obmedzenie slobody pohybu a pobytu