UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 718 z 11. novembra 2020 - predĺženie núdzového stavu