Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený