Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Rudinskej