ZVEREJNENIE POČTU OBYVATEĽOV pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.októbra 2022

Obec Rudinská v zmysle § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí, t. j. 10.06.2022 mala obec 1028 obyvateľov.