10. máj 2015
DEŇ MATIEK

„je také slovo, kratučké, milé, láskavé. Slovo, ktoré sa každé batoľa naučí vysloviť ako prvé. Je ospievané v poézii, zhmotnené v umení a navždy zachované v každom srdci – matka, mama - to je láska sama, prevtelená do ženy, je to láska, ktorá nás sprevádza celým životom....“

Oslavy dňa matiek sa ako...

30. apr 2015
STAVANIE OBECNÉHO MÁJA

Príchod mesiaca mája, času lásky sme si 30.4.2015 pripomenuli postavením obecného mája, ako vždy pri základnej škole. Máj zdobili dievčatá so speváckej skupiny, ktoré pritom spievali za harmonikového doprovodu pani Liskovej.  Potom zahrala naša kapela Janínčanka.  O občerstvenie pre mužov, ktorí stavali máj ale aj pre ostatných návštevn...

29. apr 2015
UVÍTANIE DETÍ  DO ŽIVOTA

Dňa 29.4.2015 sme oficiálne uvítali našich najmenších občiankov, ktorí sa narodili v roku 2014.V minulom roku sa narodilo 11 detičiek ( 5 chlapcov a 6 dievčat ). Slávnostný akt prebiehal v zasadačke obecného úradu. Rodičom sa prihovoril starosta obce Ing. Jozef Švirík, spestrením bol kultúrny program pripravený vychovávateľkou školského klubu p....

02. mar 2015
MAREC –MESIAC KNIHY

Mesiac marec je spojený od roku 1955 s knihou. Je tomu tak preto, lebo v tomto mesiaci sa narodil a zomrel Matej Hrebenda, významný buditeľ, ktorý sa podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry. Naša knižnica v tento mesiac pozýva na návštevu deti materskej školy a žiakov, aby sme tak vzbudili väčší záujem o čítanie kníh, ktoré sú...

14. feb 2015
Ukončenie fašiangov 2015

Tento rok sa konal záver fašiangov dňa 14.2. Rozhodli sme sa ich ukončiť inak ako po iné roky – dedinskou zabíjačkou.  Podujatie sa konalo v  areáli základnej školy. O výrobu domácich zabíjačkových é špecialít, a to jaterníc, klobás a tlačenky  sa postaral mäsiar p. Štefan Malík,  Návštevníkom sa taktiež...

07. feb 2015
5. reprezentačný ples Obce Rudinská

Jubilejný 5. ples Obce Rudinská sa konal dňa 7.2.2015. Tento rok sme si dali záležať na krajšom vzhľade priestorov, zakúpili sme návleky na stoličky a a vymaľovali chodbové priestory . A čo sme návštevníkom pripravili ? Po zahájení plesu starostom obce  vystúpil tanečný pár z hudobnej školy p. Michala Bohúňa, ktorý  predviedol spoločensk...

30. dec 2014
Pozvanie na spoločné uvítanie Nového roka

Obec Rudinská vás všetkých  srdečne pozýva uvítať Nový rok 2015 na most do centra obce  o 00.15 hodine, tradične hriatym punčom. Pyrotechniku si prineste.

Silvestrovský prípitok nech je nám na úžitok,
nech sa smútky, trápenia na radosti premenia.
Preto všetkých pozývame ,tak ako každý rok,
na dobrý punč...

26. dec 2014
2. ročník generačného turnaja

Dňa 26.12.2014 sa konal 2. ročník generačného turnaja v Rudinskej, za podpory hráčov TJ Slovanu Rudinská a Obce Rudinská

Turnaja sa zúčastnilo tak ako po minulé roky 5 mužstiev.

·        Mužstvá:

Ø  ročník 97+       ...

05. dec 2014
Stretnutie s Mikulášom

Dňa 5.12. 2014 zavítal do našej obce ujo Mikuláš. Prišiel na vyzdobenom koni spolu s anjelmi a priniesol našim deťom balíčky so sladkosťami. Pri obecnom úrade sme ho vítali deti, rodičia a ostatní spoluobčania. Deťom sa rozžiarili očká keď Mikuláš rozsvietil stromček. Tie mu za to pripravili pestrý kultúrny program. Ako každý rok i dnes po ukončení...

26. okt 2014
Mesiac úcty k starším - október

Dňa 26.10.2014 sme pre našich starých rodičov a seniorov pripravili v sále kultúrneho domu posedenie. Po úvodnom príhovore starostu Ing. Jozefa Šviríka svojim starkým  zarecitovali a zaspievali deti zo škôlky pod vedením zástupkyne pre MŠ p. Želmíry Maráčkovej a folklórne pásmo si pripravili žiaci zo základnej školy, ktoré...