21. feb 2012
Koniec fašiangov a pochovanie basy

V utorok 21.2. 2012 popoludní sa vybral obcou maskový sprievod za dorovodu harmoniky Zdenka Játiho. Takto sa začal posledný fašiangový deň pre 40-dňovým pôstom na Rudinskej. Masky sa občas zastavili , schytili prizerajúcich sa obyvateľov do tanca a aj vareného vínka uliali. Na oplátku zasa spoluobčania podávali maskám niečo pod zub, na zapitie, ba dokonca aj finančne prispeli. Pokračovalo sa v...

11. feb 2012
Deti sa zabávali na karnevale

Detský karneval v našej obci má dlhoročnú tradíciu a teší sa popularite. A tak si dňa 11.2.2012 mohli deti s rodičmi a ostatní spoluobčania užiť karnevalovej zábavy do sýtosti. Toho roku sa za masky oblieklo vyše 50 detí. Masky boli veľmi vydarené a každá bola ocenená organizátormi podujatia, ktorými bola Rodičovská rada pri ZŠ a Obec Rudinská. Deti...

28. jan 2012
Aký bol 2. reprezentačný ples obce  Rudinská

Dňa 28.1.2012 sa konal 2. reprezentačný ples obce, ktorý tak ako aj minulý rok bol do jedného miesta zaplnený návštevníkmi . Ples tak trochu netradične zahájilo duo Draco flameus svojou UW show. Toto duo ešte predviedlo ďalšie 2 vystúpenia. Žena s hadom zatancovala orientálne tance a na záver to bola show so svetielkami tzv. light show. Počas plesu sa aj súťažilo, nechýbal tanec...

11. jan 2012
Poďakovanie sponzorom za pomoc v roku 2011

Vážení spoluobčania, žijeme v dobe keď sa vo väčšine oblastí prejavuje nedostatok finančných prostriedkov.  Ani naša obec nie je výnimkou. Aj u nás sme po celý rok 2011 zápasili s nedostatkom financií. Napriek tomu môžem konštatovať, že sa nám podarilo spoločne zorganizovať a zrealizovať hneď niekoľko aktivít a prác. Pri tejto príležitosti by som chcel vyzdvihn...

31. dec 2011
Pozvánka na privítanie Nového roka 2012

Srdečne pozývame všetkých občanov na spoločné privítanie Nového roka 2012, ktoré sa uskutoční o 00.15 hod. na moste v centre obce. Šampanské na prípitok, ako aj varené vínko na zahriatie je zabezpečené. Stačí už len so sebou priniesť dobrú náladu, zábavnú pyrotechniku a úspešne vykročiť do nového roka.

24. dec 2011
Vianočný pozdrav
04. dec 2011
Prišiel k nám Mikuláš

Dňa 4.12. 2011 prišiel do našej obce sv. Mikuláš. Priniesol nám pestrú nádielku. Počas čakania na Mikuláša sme si mali možnosť pozrieť kultúrny program „Do čižmičky"... , ktorý pripravila umelecká agentúra Musicum ad Libitum z Prievidze. V podaní umelcov Gabriely Kubáňovej - Mikulášovej, Veroniky Antalovej - Vážanovej, Juraja Mikuláša a...

23. okt 2011
Mesiac úcty k starším

Z príležitosti mesiaca úcty k starším sme  dňa 23.10.2011  pripravili pre našich dôchodcov slávnostné posedenie. Sviatočné popoludnie bolo bohaté na kultúrne zážitky. Starým rodičom sa prišli poďakovať detičky zo škôlky a žiaci zo ZŠ.  Spevácka skupina Kysucké žubrienky im zaspievala a zatancovala. Na harmonike zahral a zaspieval Zdenko Játi...

28. aug 2011
85. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru  v Rudinskej

Dňa 28.8 2011 sa konali oslavy pri príležitosti 85. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Rudinskej. Oslavy začali slávnostnou sv. omšou, po ktorej sa na futbalovom ihrisku zišlo 25 požiarnych družstiev, aby si zmerali sily v hasičskej súťaži. V kategórii muži prvé miesto obsadila Rudinka. Za mužov súťažili aj obce Kysucké Nové Mesto, Oškerda, Lodno, Horný Vadičov, Brodno, Kol...

31. máj 2011
 90.výročie narodenín našej občianky Anny Malíkovej

Dňa 31.mája 2011 slávila významné životné jubileum – 90. rokov naša občianka  pani Anna Malíková. Jubilantku sme pozvali na obecný úrad, kde sme jej v mene obce zablahoželali.Tento rok sa takéhoto úctyhodného veku dožila už druhá obyvateľka našej obce.