08. máj 2011
Deň matiek

8.mája 2011, už tradične v druhú májovú nedeľu sme sa zišli v kultúrnom dome na oslavách  Dňa matiek. Mamičkám sa prišli poďakovať vo svojom programe deti z MŠ a žiaci zo ZŠ. Príjemným spestrením bolo vystúpenie súrodencov Mrmusových z Poviny, ktorí zahrali a zaspievali na ľudovú nôtu. Potom sa mamičky, ale aj oteckovia zabávali pri dychovke...

30. apr 2011
Stavanie obecného mája

Stavanie mája sa viaže do čias antiky. Bolo symbolom ochrany pred zlými duchmi a chorobami. Neskôr mládenci stavali dievčatám máje ako symbol zelene, života, aby boli dievčence pekné, štíhle a zdravé.Dňa 30.apríla 2011 sme sa i my vrátili ku tradícii stavania mája. Na túto obecnú akciu prišlo ku základnej škole okolo stovky obyvateľov, mladších,...

29. mar 2011
Marec - mesiac knihy

Mesiac knihy sme si pripomenuli besedou so spisovateľom pánom Antonom Pajonkom, známym najmä knihami pre deti pod názvom Kysucké rozprávky. Pán Pajonk zavítal do základnej školy s manželkou. Žiaci si odniesli so stretnutia s autorom pekné zážitky.

08. mar 2011
Pochovanie basy

Fašiangy sme zavŕšili sprievodom masiek obcou a pochovaním basy v kultúrnom dome. Za doprovodu skupiny Zdenka Játiho sa mohli občania naposledy pred nastávajúcim 40-dňovým pôstnym obdobím až do polnoci riadne pozabávať. Pre návštevníkov upiekli zamestnankyne školskej jedálne chutné šišky, za čo im ďakujeme.

26. feb 2011
Detský karneval

Detský karneval, ktorý pripravila Rada rodičov a priateľov školy spolu s obecným úradom i tento rok mal hojnú účasť. Zabaviť sa prišli deti, mládež, rodičia a vyše 50 masiek. Každá maska bola ocenená. Nechýbali ani súťaže. Všetci si mohli zatancovať pri hudbe, o ktorú sa staral Slavko Šaran.

19. feb 2011
1.reprezentačný ples obce

Vo februári sa po prvý krát sa v obci konal reprezentačný ples. Akcia to bola vydarená. Do tanca hrala kapela Zdenka Játiho. Atmosféru plesu spestrilo vystúpenie profesionálneho tanečného páru, ktorý zatancoval spoločenské a latinsko-americké tance a pôsobivá brušná tanečnica zo štúdia Malika Čadca, ktorá zatancovala orient...

01. feb 2011
Výročie 90. narodenín našej občianky Jozefíny Bučkovej

Dňa 1.2.2011 sa dožila naša spoluobčianka Jozefína Bučková krásneho životného jubilea 90 rokov a pri tejto príležitosti sme jej v mene obce popriali veľa zdravia a spokojnosti do ďalších rokov života.

04. dec 2010
Mikuláš

Naše deti mali toho roku netradičného Mikuláša. Obec pripravila pre ne celodenný program v kultúrnom dome. Na úvod sa premietali rozprávky, potom k nám zavítal kúzelník Don Carlos, ktorý deti ale aj prítomných rodičov očaril kúzlami so živými andulkami. Nakoniec prišiel Mikuláš s anjelom a čertom a obdaroval deti balíčkami.

24. okt 2010
Posedenie s dôchodcami

Našich starších spoluobčanov sme si tak ako každý rok uctili aj v tomto roku na spoločnom posedení. Žiaci zo ZŠ a deti z MŠ si pre starých rodičov pripravili básne, piesne a divadielko. Potom si dôchodcovia posedeli pri hudbe, podaktorí si aj zatancovali. O občerstvenie sa postarali zamestnankyne obecného úradu.

19. sep 2010
Čestné občianstvo Obce Rudinská Pavlovi Malíkovi

Pri príležitosti životného jubilea , krásnej 40 – ky, Obecné zastupiteľstvo so starostom obce Ing. Romanom Špircom, dňa 19.9. 2010, cez prestávku futbalového zápasu Rudinská : Makov, udelilo prvý krát v histórií obce Čestné občianstvo Obce Rudinská Pavlovi Malíkovi, bytom Rudina, rodákovi z Rudinskej, za významný rozvoj futbalu v na...