27. dec 2016
7. reprezentačný ples obce

Dňa 28.1.2017 sa bude konať  7. Reprezentačný ples obce Rudinská so začiatkom o 19.00 h v sále KD. Vstupenky v cene 22 € si môžete zakúpiť v predpredaji na obecnom úrade. V cene je zahrnuté : prípitok, večera, víno, káva minerálka. Do tanca bude hrať skupina VivaBand.

01. dec 2016
Obecná knižnica v Rudinskej informuje

Obecná knižnica v Rudinskej informuje našich občanov o nákupe nových kníh zakúpených z projektu „Moderným knižným fondom podporme vzdelávanie a relax obyvateľov“

Vďaka podporenému projektu Fondom na podporu umenia naša obecná knižnica získala finančné prostriedky na nákup kníh v hodnote 1000 €.

Z...

01. okt 2016
Oslavy 90. – teho výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Rudinskej

Za pekného, slnečného, jesenného počasia sa uskutočnila dňa 01.10.2016 v obci Rudinská oslava 90. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru. Už v ranných hodinách vítala prichádzajúce hasičské zbory miestna hudobná skupina „Janínčanka“.  Slávnostný pochod od hasičskej zbrojnice zvýrazňovali v čele sprievodu historické hasičské z...

16. sep 2016
Posedenie s dôchodcami

V rámci mesiaca úcty k starším sa konalo v sále KD posedenie venované našim starým rodičom. V úvode si naši seniori vypočuli príhovor starostu obce. Na slávnostnom podujatí účinkovali deti z MŠ a žiaci zo ZŠ. O dobrú náladu sa postarala hudobná skupina Janínčanka. 

05. sep 2016
Slávnostné otvorenie školského 2016-2017 - uvítanie prváčikov

Dňa 5.9.2016 sa otvorili bány nového školského roku 2016-2017. Na otvorenie bol pozvaný aj starosta obce Ing. Jozef Švirík, ktorý našim najmenším žiačikom – prváčikom odovzdal darček v podobe peknej knižky, ktorá im bude ich prvý deň v základnej škole pripomínať.

Tento školský rok nastúpilo do 1. ročníka 6  žiakov.

16. aug 2016
Pán Pavol Buček oslávil deväťdesiatiny

Dňa 15.8.2016 sa dožil krásneho životného jubilea – 90 rokov pán Pavol Buček z osady Čambalovce.

Pána Pavla Bučka sme pozvali na obecný úrad, kde sme mu zablahoželali a odovzdali darčekový kôš s kyticou. Pán Buček žije s manželkou  v osade Čambalovce, vychovali spolu 5 synov. Aj napriek vysokému veku ešte svieži, plný elánu a srší humorom....

14. aug 2016
Hody 2016 – Slávnostná hodová svätá omša v roku 2016, ktorú celebroval pán farár Mgr. Peter Beňo.
14. aug 2016

Obec Rudinská je zapojená do programu podpory uchádzačov o zamestnanie. Jedná sa o národný projekt podporovaný Európskou úniou, cieľom ktorého je podporiť znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a vytvoriť im pracovné miesta. Obec už dlhodobo využíva tieto projekty prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina a...

15. máj 2016
Deň matiek

Deň matiek je príležitosť, kedy si môžeme uctiť svoje matky a staré matky, poďakovať im za vrelú lásku, nehu a starostlivosť. Deň matiek sa slávi od pradávna vždy druhú májovú nedeľu. Naša obec im tento rok pripravili posedenie v kultúrnom dome, s pestrým kultúrnym programom. Ako vždy prišli detičky v MŠ a žiaci zo ZŠ. V programe mali piesne , b...

04. máj 2016
Uvítanie detí do života

Začiatkom mája sa konala slávnosť uvítania detí do života, ktoré sa narodili v roku 2015. Naša obec sa rozrástla o 14 občiankov, a to 9 chlapcov a 5 dievčat. Slávnostný obrad sa konal v zasadačke obecného úradu.  Starosta obce vo svojom príhovore poblahoželal rodičom a  vyzdvihol výchovu dieťaťa ako dôležité poslanie rodiča v živote. Potešiť...