Povinne zverejňované dokumenty obce

Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Číslo Dátum zverejnenia Predmet Typ dokumentu Suma Partner Na stiahnutie
Nájomná zmluva 10. jún 2011

Nájomné za hrobové miesto

Zmluvy 20,00€ Jozef Pečalka hrob454reg.pdf
Nájomná zmluva 10. jún 2011

Nájomné za hrobové miesto

Zmluvy 10,00€ Darina Polláková hrob60reg.pdf
Dohoda 44§50j/2011 31. máj 2011 Zmluvy 0,00€ Úrad práce socialnych vecí a rodiny Žilina dohoda §50j0001.pdf
4011003781 18. máj 2011 Faktúry 1 505,41€ T+T, a.s. 4011003781.pdf
32011 02. máj 2011 Faktúry 79,50€ ZŠ Rudinská 32011.pdf
2012212 02. máj 2011 Faktúry 300,00€ Mgr. Branislav Birkus - CLICK 2012212.pdf
3019012469 02. máj 2011 Faktúry 351,00€ DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 3019012469.pdf
4011002877 02. máj 2011 Faktúry 983,33€ T+T, a.s. 4011002877.pdf
7102760206 02. máj 2011 Faktúry 53,99€ Slovak Telekom, a.s. 7102760206.pdf
2011163 02. máj 2011 Faktúry 36,00€ Andrej Mičica ICI 2011163.pdf
30110067 02. máj 2011 Faktúry 186,00€ FEREX, s.r.o. 30110067.pdf
3724970970 02. máj 2011 Faktúry 48,42€ Slovak Telekom, a.s. 3724970970.pdf
4011003131 02. máj 2011 Faktúry 27,98€ T+T, a.s. 4011003131.pdf
7272019430 02. máj 2011 Faktúry 264,00€ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7272019430.pdf
dodatok k zmluve zo dňa 1.2.2001 21. apr 2011

Dodatok k zmluve o dodávke plynu zo dňa 1.2.2001

Zmluvy 0,00€ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. dodatokSPP0001.pdf
2/2011 04. apr 2011 Faktúry 52,50€ ZŠ Rudinská 22011.pdf
20232011 04. apr 2011 Faktúry 154,58€ Advokátska kancelária JUDr. Igor Müller&Mgr. Martin Dikoš s.r.o. 20232011.pdf
110187 04. apr 2011 Faktúry 177,00€ B&K - SK spol. s r.o. 110187.pdf
3019009493 04. apr 2011 Faktúry 321,00€ DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 3019009493.pdf
0144006813 04. apr 2011 Faktúry 147,84€ A.S.A. Slovensko s.r.o. 0144006813.pdf