Povinne zverejňované dokumenty obce - objednávky

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo objednávky Predmet objednávky Cena celkom Súvisiaca zmluva Dátum vystavenia Dodávateľ Adresa IČO Vystavil
61/2013

chlor.sodný

7,80€ 25. sept 2013 Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina 36672297 Brodeková
59/2013

Profil verej.obst.

60,00€ 19. sept 2013 eBIZ Consulting s.r.o Lehotského 1, 811 06 Bratislava 47151528 Ing. Švirík
60/2013

príručka pre obec.a škol.kronikárov

12,10€ 13. sept 2013 Združenie obcí- RVC Námestie S.H.Vajanského 1, 03601 Martin 31938434 Brodeková
58/2013

vrecia

237,60€ 11. sept 2013 B a K -SK spol.s.r.o. Kukučínová 207/24, 01701 Považská Bystrica 36321729 Ďuranová
57/2013

oprava streš.plášťa MŠ

250,00€ 04. sept 2013 SLOVAKON s.r.o Klarinská 7, 811 03 Bratislava 44070829 Purašová
55/2013

dávk.čerpadlo

463,92€ 03. sept 2013 Chlormont s.r.o Rastislavova 186, 95141 Lužianky 44590130 Purašová
56/2013

RPE spojka

39,42€ 03. sept 2013 REPLAST spol.sr.o. Uhoľná 4, 01001 Žilina 31570666 Purašová
54/2013

vŕtanie, potrubie

386,40€ 23. aug 2013 HAESs.r.o Predmierska 404, 02354 Turzovka 45419981 Brodeková
51/2013

overenie vodomera,spustenie a iné.

45,94€ 13. aug 2013 MaR TRADE s.r.o A. Rudnaya 21,01001 Žilina 36437743 Brodeková
52/2013

finančný spravodaj

19,98€ 13. aug 2013 Poradca podnikateľa spol.s.r.o Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 31592503 Purašová
53/2013

mesačník PaM

54,80€ 13. aug 2013 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina 36371271 Purašová
52/2013

finančný spravodaj

19,98€ 13. aug 2013 Poradca podnikateľa spol.s.r.o Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 31592503 Purašová
47/2013

tovar

101,10€ 01. aug 2013 BONA SK s.r.o 1.mája 62, 02401 Kys.Nové Mesto 43855237 Brodeková
48/2013

revízia el.zariadenia

220,58€ 01. aug 2013 Miroslav Michalovič R.E.Z Višňové 718, 01323 Višňové 17820090 Brodeková
48/2013

revízia bleskozvodu

134,70€ 01. aug 2013 Miroslav Michalovič R.E.Z. Višňové 718, 01323 Višňové 17820090 Brodeková
46/2013

autoservis

90,00€ 15. júl 2013 Auto-Hmira s.r.o. Rudinská 97, 02331 Rudina 46518754 Brodeková
50/2013

tech.a emis.kontrola

76,00€ 10. júl 2013 Genezic trade, spol.s.r.o Hričovská 191/8, 01001 Žilina 36391450 Brodeková
49/2013

oprava, inštalácia

60,60€ 04. júl 2013 Andrej Mičica ICI Zástranie 211, 01003 Žilina 41566131 Purašová
44/2013

rozbor pitnej vody

123,72€ 02. júl 2013 INGEO-ENVILAB s.r.o Bytčická 16, 01001 Žilina 36373354 Brodeková
45/2013

oprava multifunkč.zariadenia

126,00€ 02. júl 2013 ERVE - Végh Richard Medveďovej 21, 85104 Bratislava 41474589 Brodeková