Povinne zverejňované dokumenty obce - objednávky

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo objednávky Predmet objednávky Cena celkom Súvisiaca zmluva Dátum vystavenia Dodávateľ Adresa IČO Vystavil
63/2013

verejn.obst.

200,00€ 01. jan 2013 EVERCON s.r.o. Agátová 183/4, 01001 Žilina 46023755 Brodeková
6/2012

Objednávka techniky na výkon záchranných prác pri III.stupni povodňovej aktivity

podľa potreby 25. feb 2012 PROFIX Slovakia, s.r.o. Budatínska Lehota 258, 02336 Kysucké Nové Mesto 46011889 Ing. Jozef Švirík - starosta
7/2012

Objednávka techniky na výkon záchranných prác pri III.stupni povodňovej aktivity

podľa potreby 25. feb 2012 Pavol Malík Rudina 188, 02331 Rudina 33685266 Ing. Jozef Švirík - starosta
1/2012

Objednávka techniky na výkon záchranných prác pri MS - snehovej kalamite

podľa potreby 16. feb 2012 Štefan Štefánka Rudinská 268, 02331 Rudina 34358927 Ing. Jozef Švirík - starosta
2/2012

Objednávka techniky na výkon záchranných prác pri MS - snehovej kalamite

podľa potreby 16. feb 2012 Ján Maráček Rudinská 245, 02331 Rudina 17867975 Ing. Jozef Švirík - starosta
3/2012

Objednávka techniky na výkon záchranných prác pri MS - snehovej kalamite

podľa potreby 16. feb 2012 PROFIX Slovakia, s.r.o. Budatínska Lehota 258, 02336 Kysucké Nové Mesto 46011889 Ing. Jozef Švirík - starosta
4/2012

Náradie a ochranné pomôcky na záchranné práce pri snehovej kalamite

190,10€ 16. feb 2012 REMPO Ing. Michal TIMKO 1. mája č.275, 02401 Kysucké Nové Mesto 10812717 Ing. Jozef Švirík - starosta
5/2012

6 x obed počas mimoriadnej situácie

15,90€ 16. feb 2012 Základná škola s materskou školou Rudinská Rudinská 115, 02331 Rudina 3781248 Ing. Jozef Švirík - starosta