Povinne zverejňované dokumenty obce - zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Cena celkom Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
Dodatok. č.2 Dodatok č.2 k zmluve o dielo č.32-S/2009 a dodatku č.1

Rekonštrukcia vodovodu Rudinská-Centrum

242100,00€ 11. jún 2012 12. jún 2012 Harcek a spol., s.r.o. Cesta do Rudiny 2234, 02401 Kysucké Nové Mesto 44622287 stiahni
Zmluva Zmluva o prenájme nebytových priestorov

Prenájom nebytových priestorov

5940,00€ 30. apr 2012 03. máj 2012 Harcek a spol., s.r.o. Cesta do Rudiny 2234, 02401 Kysucké Nové Mesto 44622287 stiahni
Zmluva Mandátna zmluva

Výkon stavebného dozoru

400,00€ 30. apr 2012 03. máj 2012 Ing. Peter Vydra - KSAR Mojmírová 16, 01001 Žilina 33742961 stiahni
Dodatok č. 2 Zmluva o dodávke plynu

Dodávka plynu

viď cenník 02. máj 2012 03. máj 2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 stiahni
21/§50j/2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti

Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami podľa §50j zákona o službách zamestnanosti

95% zo sumy 18477,00€ 24. apr 2012 26. apr 2012 Úrad práce socialnych vecí a rodiny Žilina Hurbanova 16, 01001 Žilina 37905473 stiahni
86026 08U01 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

Poskytnutie dotácie na rekonštrukciu vodovodu Rudinská-Centrum

118991,00€ 18. apr 2012 20. apr 2012 Environmentálny fond Bukureštská 4, 81326 Bratislava 30796491 stiahni
32-S/2009 Zmluva o dielo

Rekonštrukcia vodovodu Rudinská-Centrum

242100,00€ 24. nov 2009 20. apr 2012 Harcek a spol., s.r.o. Cesta do Rudiny 2234, 02401 Kysucké Nové Mesto 44622287 stiahni
Dodatok č.1 Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.32-S/2009

Rekonštrukcia vodovodu Rudinská-Centrum

242100,00€ 04. apr 2012 20. apr 2012 Harcek a spol., s.r.o. Cesta do Rudiny 2234, 02401 Kysucké Nové Mesto 44622287 stiahni
Zmluva Nájomná zmluva

Prenájom pozemkov pod obecný vodojem

1,00€ 30. mar 2012 05. apr 2012 Spoločnosť vlastníkov urbárskych lesov Rudinská dolná obec Rudinská 26, 02331 Rudina stiahni
25/HŽPaZ-13/2012 Zmluva o dielo

Posúdenie PD stavby

10,00€ 29. mar 2012 02. apr 2012 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci Palárikova 1156, 02201 Čadca 17335493 stiahni
Zmluva Nájomná zmluva na hrobové miesto

Nájomné za hrobové miesto

10,00€ 16. mar 2012 19. mar 2012 Pavol Greňo Rudinská 149, 02331 Rudina stiahni
Zmluva Nájomná zmluva

Nájomné za hrobové miesto

10.00€ 16. mar 2012 19. mar 2012 Pavol Greňo Rudinská 149 stiahni
78/2012 Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS geodézie, kartografie a katastra 0.00€ 08. mar 2012 12. mar 2012 Katastrálny úrad v Žiline Holého 7, 01181 Žilina 37808095 stiahni
3046 Zmluva o uverejnení inzercie 62.00€ 07. mar 2012 12. mar 2012 NEO Slovakia, s.r.o. Levočská 4292, 05801 Poprad 46463127 stiahni
Zmluva Zmluva o zriadení vecného bremena

Zriadenie vecného bremena

0,00€ 28. dec 2011 02. feb 2012 Vlastníci parciel viď. zmluva viď. zmluva stiahni
Dohoda Dohoda o doplňovaní knižničných fondov obecnej knižnice v roku 2012

Nákup knižného fondu do obecnej knižnice

300,00€ 31. jan 2012 01. feb 2012 Kysucká knižnica v Čadci ul. 17 novembra 1258, Čadca 36145058 stiahni
zmluva SSE Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny

Dodávka silovej elektriny

viď cenník 30. jan 2012 31. jan 2012 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 stiahni
Zmluva Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny

Dodávka silovej elektriny

viď cenník 30. dec 2011 10. jan 2012 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 stiahni