Povinne zverejňované dokumenty obce - zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Cena celkom Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Program služieb "Bez záväzkov"

16. jan 2015 23. jan 2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 stiahni
Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Program služieb "Happy XL volania"

16. jan 2015 23. jan 2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 stiahni
Kúpna zmluva č. C535435/14 Kúpna zmluva

Dodanie drveného kameniva a prírodne ťaženého kameniva

29. dec 2014 05. jan 2015 CEMEX Aggregates Slovakia s.r.o. Račianské mýto 1/D, 83102 Bratislava 46591320 stiahni
Zmluva Zmluva o právnej pomoci

Poskytovanie právnej pomoci

48.00,-€ /mesačne 30. dec 2014 05. jan 2015 JUDr. Michaela Řiháková Kojtalová LL.M Antona Bernoláka 51, Žilina 37906780 stiahni
Dodatok č.1 k dohode 28/§50j/NS 2014 Dohoda 28/§50j/NS 2014 zo dňa 25.6.2014

Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j

15. dec 2014 22. dec 2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Hurbanova 16, 01001 Žilina 37905473 stiahni
21/2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Poskytnutie finančných prostriedkov na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality "Kamerový systém obce Rudinská"

6000,-€ 05. dec 2014 12. dec 2014 Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu Žilina Janka Kráľa 4, Žilina 151866 stiahni
Dohoda č. 24/AC/2015 Dohoda podľa §10 ods.3, ods.9 a nasl. zákona č.417/2013Z.z.

Záväzok organizátora realizovať pracovnú činnosť prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi

03. dec 2014 10. dec 2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Hurbanova 16, 01001 Žilina 37905473 stiahni
Zmluva Mandátna zmluva

Výber dodávateľa v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v ráamci projektu " Kamerový systém obce Rudinská".

200,00,-€ 31. okt 2014 07. nov 2014 Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s.r.o. Za Ferenitkou 23, 94901 Nitra 44637616 stiahni
01-10/2014 Zmluva o dielo

Rekonštrukcia 540m úseku cesty Tarabovce-Čambalovce

28302,26,-€ 06. okt 2014 07. okt 2014 Žilinské Komunikácie, a.s. Vysokoškolákov 2, 01008 Žilina 31590250 stiahni
Zmluva Kúpna zmluva

Merač rýchlosti BX-1 Spomaľ

1980,00,-€ 07. okt 2014 07. okt 2014 Bellimpex s.r.o. Kossuthova 6, 94301 Štúrovo 36705390 stiahni
4 Dodatok k Zmluve o dielo č.32-S/2009

Zmena bankového účtu

30. sept 2014 03. okt 2014 Harcek a spol., s.r.o. Cesta do Rudiny 2234, 02401 Kysucké Nové Mesto 44622287 stiahni
Zmluva Zmluva o dielo

Vypracovanie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov informačného systému

170,00,-€ 17. sept 2014 23. sept 2014 Mgr. Miloš Gerši - Právnik Lehota č.665, 95136 Lehota pri Nitre 43794203 stiahni
Zmluva Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

Audit účtovnej závierky, preverenie hospodárenia obce, overenie konsolidovanej účtovnej závierky, za rok 2012

350,00€ 03. sept 2014 10. sept 2014 Ing. Viera Blažeková Stolečné 933, 01332 Dlhé Pole 1022454796 stiahni
Zmluva Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

Audit účtovnej závierky, preverenie hospodárenia obce, overenie konsolidovanej účtovnej závierky, za rok 2013

350,00€ 03. sept 2014 10. sept 2014 Ing. Viera Blažeková Stolečné 933, 01332 Dlhé Pole 1022454796 stiahni
SOD SK413/4/2014 Zmluva o dielo

Realizácia rozhlasového a varovného systému

15132,00,- € 28. aug 2014 28. aug 2014 EMPEMONT Slovakia s. r. o. Bôrik 7/A, 811 02 Bratislava 44618981 stiahni
Zmluva Nájomná zmluva

Prenájom nebytových priestorov v budove Hasičskej zbrojnice

110,00€/mesiac 20. aug 2014 23. aug 2014 Vladimír Papučík Rudinská 71, 02331 Rudinská 35431415 stiahni
Zmluva Nájomná zmluva

Prenájom nebytových priestorov v budove Pílnice

400,00€/mesiac 20. aug 2014 23. aug 2014 Sanlit a.s. Hodžova 210/04, 01001 Žilina 45722609 stiahni
72/AC/2014 Dohoda

Záväzok organizátora realizovať pracovnú činnosť prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi, ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad.

07. aug 2014 13. aug 2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Hurbanova 16, 01001 Žilina 37905473 stiahni
1/2014 ZMLUVA O DIELO

Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre výber zhotoviteľa diela:" Komplexné zateplenie Obecného úradu Rudinská".

400,00€ 30. júl 2014 07. aug 2014 EVERCON, s.r.o. Agátová 183/14, 010 01 Žilina 46023755 stiahni
Zmluva Mandátna zmluva

Výkon technického dozoru

348,00€ 14. júl 2014 17. júl 2014 Ing. Pavol Líška ČSA 1306, 02404 Kysucké Nové Mesto 41174470 stiahni