Povinne zverejňované dokumenty obce - zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Cena celkom Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
Zmluva Zmluva o vykonaní zdravotnej posudkovej činnosti

Vykonávanie zdravotnej posudkovej činnosti na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.

04. júl 2014 08. júl 2014 (MUDr. Jozef Borák) - Kuratíva s.r.o. Kysucký Lieskovec č. 266, 02334 36691291 stiahni
100936 08U01 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory formou dotácie

43317,10-€ 27. jún 2014 07. júl 2014 Environmentálny fond Bukureštská 4, 81326 Bratislava 30796491 stiahni
28/§50j/NS2014 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku

25. jún 2014 30. jún 2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Hurbanova 16, 01001 Žilina 37905473 stiahni
Zmluva Zmluva o prenájme nebytových priestorov

Prenájom nebytových priestorov

1800,00€ 16. jún 2014 19. jún 2014 Harcek a spol., s.r.o. Cesta do Rudiny 2234, 02401 Kysucké Nové Mesto 44622287 stiahni
Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb

Vypracovanie dokumentu Programu odpadového hodpodárstva obce Rudinská na roky 2011-2015

200.00€ 02. jún 2014 04. jún 2014 Regionálna rozvojová agentúra Kysuce Námestie slobody 30, 02201 Čadca 36149985 stiahni
Dodatok Dodatok č.3 k zml.32-S/2009

Zhotoviť dielo „Rekonštrukcia vodovodu Rudinská - Centrum", podľa upraveného rozpočtu

36209,31€ 28. máj 2014 02. jún 2014 Harcek a spol., s.r.o. Cesta do Rudiny 2234, 02401 Kysucké Nové Mesto 44622287 stiahni
4/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudinská v roku 2014

Poskytnutie finančnej dotácie na výdavky spojené s činnosťou DHZ Rudinská

700.00€ 07. apr 2014 10. apr 2014 DHZ Rudinská Rudinská 125, 02331 Rudina 1774743212 stiahni
Dodatok č. 2 Dodatok č.2 k zmluve o dodávke plynu

Dodávka plynu za fixnú cenu na obdobie 12 mesiacov

viď cenník 19. mar 2014 25. mar 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 stiahni
259-11-909/2014 Zmluva oposkytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností

Poskytnutie údajov z informačného systému katastra nehnuteľností

26. feb 2014 04. mar 2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, 82745 Bratislava 17316219 stiahni
Zmluva Kúpna zmluva

Kúpa knižného vydania

33.00€ 28. feb 2014 04. mar 2014 MUDr. Jozef Marec Podvysoká č. 189, 02357 Podvysoká stiahni
Dohoda Dohoda o doplňovaní knižných fondov

Nákup knižného fondu pre obecnú knižnicu

300.00€ 20. feb 2014 27. feb 2014 Kysucká knižnica v Čadci ul. 17 novembra 1258, Čadca 36145058 stiahni
Zmluva Kolektívna zmluva

Udržanie sociálneho zmieru

18. feb 2014 24. feb 2014 Základná organizácia slovenského odborového zväzu verejnej správy pri obci Rudina stiahni
Zmluva Zmluva o zabezpečení zberu papiera na území obce Rudinská

Vykonávanie zberu starého papiera

03. feb 2014 06. feb 2014 SAGI, s.r.o. Pittsburská 1673/20, 01008 Žilina 36434191 stiahni
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb

Sprístupnenie webovej aplikácie www.nasamapa.sk funkcionalitou službami geoportálu

250.00€ 06. feb 2014 06. feb 2014 Advice, s.r.o. Stavbárska 46, 82107 Bratislava 36823619 stiahni
1/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudinská v roku 2014

Poskytnutie finančnej dotácie

50.00€ 15. jan 2014 16. jan 2014 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto Štúrová 1210, 02404 Kysucké Nové Mesto 632511 stiahni
2/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudinská v roku 2014

Poskytnutie finančnej dotácie

4000.00€ 15. jan 2014 16. jan 2014 TJ Slovan Rudinská Rudinská 18, 02331 Rudina 30227356 stiahni
3/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudinská v roku 2014

Poskytnutie finančnej dotácie

50.00€ 15. jan 2014 16. jan 2014 Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, Jednota dôchodcov Slovenska ul. Matica Slovenská 971/7, Klub 75 – Belanského, Kysucké Nové Mesto 1266485530 stiahni
Dohoda Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb

Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb

03. jan 2014 09. jan 2014 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina J.M.Hurbana 16, 01001 Žilina 37905473 stiahni
Dodatok Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.6.2013

Rozšírenie vodovodu Rudinská centrum-vodojem

1619,45€ 16. dec 2013 17. dec 2013 Rudolf Valčuha - RUVAL Rudinská č. 197, 02331 Rudina 33865621 stiahni
Zmluva Nájomná zmluva

Nájomné za hrobové miesto

10.00€ 11. nov 2013 11. nov 2013 Margita Jantošíková ČSA 1306/35, 02401 Kysucké Nové Mesto stiahni