Povinne zverejňované dokumenty obce - zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Cena celkom Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
Zmluva Zmluva o dielo

Vybudovanie čiastočne spevnenej komunikácie

9.968,03,-€ 04. nov 2013 05. nov 2013 Energostav SK, s.r.o. Horný Vadičov 630, 02345 Horný Vadičov 46556958 stiahni
Zmluva Mandátna zmluva

Výkon technického dozoru

66,00-,€ 04. nov 2013 05. nov 2013 Ing. Pavol Líška ČSA 1306, 02404 Kysucké Nové Mesto 41174470 stiahni
Dodatok č.1 k zmluve č. 93089 08U01 DODATOK č. 1 k ZMLUVE č. 93089 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 10.07.2013

Zmena v Článku IV. bod 4. zmluvy

0,-€ 27. aug 2013 06. sept 2013 Environmentálny fond Bukureštská 4, 81326 Bratislava 30796491 stiahni
Zmluva Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

26. aug 2013 27. aug 2013 P.M. Diesel s.r.o. Sad SNP 662/20, 01001 Žilina 46881646 stiahni
Zmluva Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

Odvoz jedlého potravinárskeho oleja a tukov

26. aug 2013 27. aug 2013 P.M. Diesel s.r.o. Sad SNP 662/20, 01001 Žilina 46881646 stiahni
93089 08U01 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory formou dotácie

68.000,-€ 10. júl 2013 17. júl 2013 Environmentálny fond Bukureštská 4, 81326 Bratislava 30796491 stiahni
č.2/2013/10 Dohoda o poskytnutí píspevku z Mimoriadneho fondu LESOV SR, š.p.

Príspevok na rekonštrukciu miestnej komunikácie

10.000,-€ 10. júl 2013 17. júl 2013 LESY Slovenskej republiky, š.p. Nám. SNP 8, 97566 Banská Bystrica 36038351 stiahni
dodatok č.1 k dohode č. 30/§50j/2013 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti

Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku

03. júl 2013 04. júl 2013 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Hurbanova 16, 01001 Žilina 37905473 stiahni
Zmluva Zmluva o prenájme nebytových priestorov

Prenájom nebytových priestorov

3560,00€ 01. júl 2013 04. júl 2013 Harcek a spol., s.r.o. Cesta do Rudiny 2234, 02401 Kysucké Nové Mesto 44622287 stiahni
Zmluva Mandátna zmluva

Výkon stavebného dozoru

400,00€ 01. júl 2013 04. júl 2013 FLASH, spol. s r.o. Mojmírova 16, 01001 Žilina 36377422 stiahni
Zmluva Zmluva o dielo

Rozšírenie vodovodu Rudinská centrum - vodojem

17745,86€ 28. jún 2013 04. júl 2013 Rudolf Valčuha - RUVAL Rudinská č. 197, 02331 Rudina 33865621 stiahni
Zmluva Nájomná zmluva

Nájomné za hrobové miesto

10.00€ 18. jún 2013 19. jún 2013 Marta Bučková Rudinská č.85 stiahni
Zmluva Nájomná zmluva

Nájomné za hrobové miesto

20.00€ 19. jún 2013 19. jún 2013 Darina Polláková Rudinská č.253 stiahni
Zmluva Nájomná zmluva

Nájomné za hrobové miesto

20.00€ 15. máj 2013 15. máj 2013 Ján Čulák Rudinská č.237 stiahni
Zmluva Nájomná zmluva

Nájomné za hrobové miesto

10.00€ 03. máj 2013 09. máj 2013 Mária Kotrčová Rudina č.25 stiahni
Zmluva Nájomná zmluva

Nájomné za hrobové miesto

10.00€ 09. máj 2013 09. máj 2013 Viera Ságová Rudina 134 stiahni
Zmluva Nájomná zmluva

Nájomné za hrobové miesto

10.00€ 09. máj 2013 09. máj 2013 Zdenka Soukupová Clementisova 1038/3, 02401 Kysucké Nové Mesto stiahni
Zmluva Nájomná zmluva

Nájomné za hrobové miesto

10.00€ 09. máj 2013 09. máj 2013 Anna Michalcová Rudinská č.139 stiahni
02/2013 Zmluva o servise ČOV

Servis ČOV AS-ANAcom 50

118,88€ 23. apr 2013 26. apr 2013 ASIO-SK, s.r.o. Ul. 1 mája 1201, 01401 Bytča 36368075 stiahni
30/§50j/2013 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti

Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku

24. apr 2013 26. apr 2013 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Hurbanova 16, 01001 Žilina 37905473 stiahni