Povinne zverejňované dokumenty obce - zmluvy od 1.3.2016

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Zverejnené Názov zmluvy / číslo zmluvy Cena Partner
22. 01. 2021 zo dňa 21.01.2021

Obec Snežnica, Snežnica

10. 12. 2020 zo dňa 10.12.2020

P.M.Diesel, s.r.o., Žilina

10. 12. 2020 zo dňa 08.12.2020

Slovak Telekom a.s., Bratislava

10. 12. 2020 zo dňa 04.12.2020

Štatistický úrad, Bratislava

30. 11. 2020 zo dňa 27.11.2020

Úrad práce soc.vecí a rodiny, Žilina

30. 11. 2020 zo dňa 27.11.2020

Úrad práce soc.vecí a rodiny, Žilina

30. 11. 2020 zo dňa 27.11.2020

Úrad práce soc.vecí a rodiny, Žilina

09. 10. 2020 zo dňa 08.10.2020

MŽP SR, Bratislava

18. 08. 2020 zo dňa 11.08.2020

Mišutka Zdeno, Hvozdnica

17. 06. 2020 zo dňa 15.06.2020

MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany

21. 05. 2020 zo dňa 20.05.2020

T+T, a.s., Žilina

16. 04. 2020 zo dňa 08.04.2020

Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava

23. 03. 2020 zo dňa 19.03.2020

SPP a.s., Bratislava

18. 03. 2020 zo dňa 18.03.2020 3 000,00 €

DPO SR, Bratislava

09. 03. 2020 zo dňa 09.03.2020 57 085,20 €

Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava

06. 03. 2020 zo dňa 06.03.2020 400,00 €

Kysucká knižnica, Čadca

24. 02. 2020 zo dňa 19.02.2020 72,00 €

Mediatel spol.s.r.o., Bratislava

30. 01. 2020 zo dňa 23.01.2020

ÚPSVaR Žilina, Žilina

08. 01. 2020 zo dňa 07.01.2020 57 085,20 €

ELEKO s.r.o., Žilina

30. 12. 2019 zo dňa 30.12.2019

ELEKO s.r.o., Žilina

09. 12. 2019 zo dňa 04.12.2019

MET Slovakia, a.s., Bratislava

26. 11. 2019 zo dňa 22.11.2019

Peter Bolek - EKORAY, Námestovo

12. 11. 2019 zo dňa 08.11.2019 150,00 €

ZO SZV KNM, Kysucký Lieskovec

12. 11. 2019 zo dňa 07.11.2019

ÚPSVaR Žilina, Žilina