Povinne zverejňované dokumenty obce - zmluvy od 1.3.2016

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Zverejnené Názov zmluvy / číslo zmluvy Cena Partner
21. 10. 2019 zo dňa 16.10.2019

doc.JUDr. Jozef Tekeli, PHD., advokátska kancelária, Košice

21. 10. 2019 zo dňa 16.10.2019 970,00 €

Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová, s.r.o., Mojzesovo

11. 10. 2019 zo dňa 07.10.2019 316,00 €

"Divadielko z klobúka", Banská Bystrica

30. 09. 2019 zo dňa 24.09.2019 59 515,20 €

Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava

16. 09. 2019 zo dňa 10.09.2019

SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto

06. 09. 2019 zo dňa 02.09.2019 303,94 €

Kooperatíva poisťovňa a.s., Bratislava

23. 08. 2019 zo dňa 21.08.2019 299,13 €

Kooperatíva poisťovňa a.s., Bratislava

19. 08. 2019 zo dňa 14.8.2019

SPP - distribúcia, a.s., Bratislava

13. 08. 2019 zo dňa 13.08.2019 395 888,16 €

3 Energy, s.r.o., Žilina

05. 08. 2019 zo dňa 02.08.2019 600,00 €

Ing.Marián Petrovič, Dubnica nad Váhom

25. 07. 2019 zo dňa 19.07.2019 14 778,43 €

ELREsys,s.r.o., Lietavská Svinná

18. 07. 2019 zo dňa 15.07.2019 34 880,14 €

Kalorim s.r.o., Nesluša

29. 05. 2019 zo dňa 23.05.2019 49 718,99 €

T+T, a.s. Žilina

22. 05. 2019 zo dňa 21.05.2019 15 580,72 €

DESTAV spol.s.r.o., Nesluša

14. 05. 2019 zo dňa 07.05.2019

Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava

16. 04. 2019 zo dňa 15.04.2019 3 000,00 €

Dobrovoľná požiarná ochrana SR, Bratislava

10. 04. 2019 zo dňa 09.04.2019 25,00 €

Slovak Telekom, a.s., Bratislava

04. 04. 2019 zo dňa 29.03.2019

MET Slovakia a.s., Bratislava

26. 03. 2019 zo dňa 22.03.2019

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Žilina

26. 03. 2019 zo dňa 18.03.2019 100,00 €

Klub 75, Zväz postihnutých civil.chorobami, Kysucké Nové Mesto

22. 03. 2019 zo dňa 19.03.2019 400,00 €

Kysucká knižnica v Čadci, Čadca

18. 03. 2019 zo dňa 14.03.2019 200,00 €

Centrum sociálnych služieb Kamence, Kysucké Nové Mesto

15. 03. 2019 zo dňa 15.03.2019 15 990,00 €

AUTO VALUŠEK služby s.r.o., Holíč

04. 03. 2019 zo dňa 28.02.2019 72,00 €

MEDIATEL spol.s.r.o., Bratislava