Povinne zverejňované dokumenty obce - zmluvy od 1.3.2016

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Zverejnené Názov zmluvy / číslo zmluvy Cena Partner
09. 03. 2018 zo dňa 05.03.2018 106,80 €

Mediatel spol. s.r.o., Bratislava

28. 02. 2018 zo dňa 23.02.2018 5 840,60 €

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina

20. 02. 2018 zo dňa 19.02.2018 250,00 €

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce, Čadca

05. 02. 2018 zo dňa 02.02.2018 4 500,00 €

TJ Slovan Rudinská

05. 02. 2018 zo dňa 02.02.2018 400,00 €

DHZ Rudinská

15. 12. 2017 zo dňa 11.12.2017

ELEKOS, Nitra

15. 12. 2017 zo dňa 15.12.2017 10 000,00 €

Ministerstvo vnútra SR

15. 12. 2017 zo dňa 15.12.2017

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina

04. 12. 2017 zo dňa 29.11.2017 61 036,15 €

STaS spol. s r.o.

20. 11. 2017 zo dňa 20.11.2017 59 515,20 €

ELEKO s.r.o., Žilina

10. 11. 2017 zo dňa 10.11.2017

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina

09. 11. 2017 zo dňa 09.11.2017 705,00 €

Božena Fridrichová, Kysucké nové Mesto

25. 10. 2017 zo dňa 25.10.2017

ELEKOS, Nitra

20. 10. 2017 zo dňa 18.10.2017

PROUNION a.s., Nitra

19. 09. 2017 zo dňa 18.09.2017 61 036,15 €

STaS spol. s r.o.

06. 09. 2017 zo dňa 06.09.2017 61 036,15 €

STaS spol. s r.o.

21. 08. 2017 zo dňa 15.08.2017 216,36 €

SPP - distribúcia, a.s., Bratislava

22. 06. 2017 zo dňa 22.06.2017

Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

31. 05. 2017 zo dňa 29.05.2017 10 061,94 €

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina

21. 03. 2017 zo dňa 21.03.2017

 3R Group s.r.o.

21. 03. 2017 zo dňa 15.03.2017 106,80 €

MEDIATEL spol. s r.o.

24. 02. 2017 zo dňa 07.07.2016 930,60 €

W Slovakia s.r.o.

17. 02. 2017 zo dňa 17.02.2017 50,00 €

Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza

02. 02. 2017 zo dňa 02.02.2017 4 000,00 €

TJ Slovan Rudinská