Menu Zavrieť

Život v obci

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Rudinská

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudinská vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Rudinská ...

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rudinskej

Obec Rudinská Vás pozýva na 2.zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rudinskej ...

Pozývame Vás na stretnutie so sv. Mikulášom

Obec Rudinská Vás pozýva na stretnutie so sv. Mikulášom dňa 04.12.2022 o 16tej hodine v ...

Pozvánka pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“

Obec Rudinská pozýva seniorov pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ na spoločné posedenie dňa 09 ...