Komisie

Finančná a inventarizačná, škodová, vyraďovacia komisia
predseda Magdaléna PRANDOVÁ
členovia Ladislav Malík, MVDr.Dezider Gašperák
  Lenka Purašová
Komisia ochrany verejného záujmu
predseda MVDr.Dezider Gašperák
členovia Jozef Urbánek, Ladislav MALÍK
  Zdenka Ďuranová
Komisia bytová a sociálnych vecí
predseda AnnaČupová
členovia ostatní poslanci
  Jana Brodeková
Kultúrno - športová komisia
predseda Štefan Hutyra
členovia Bc. Marek Luciak
  Jana Brodeková