Menu Zavrieť

Dobrovoľný hasičský zbor

DHZ v obci pôsobí od r.1926, má dlhoročnú tradíciu a bohaté skúsenosti Na základe zmeny stanov v r. 2002 bol premenovaný na Dobrovoľný hasičský zbor. Členskú základňu v súčasnosti tvorí 50 členov. Nachádzajú sa v nej rôzne vekové kategórie, od starých zaslúžilých členov, až po mladých žiakov ZŠ. Podstatnú časť tvoria mladé dievčatá a ženy. Ako jediná DHZ v okrese Kysucké Nové Mesto má ženské družstvo, ktoré sa zúčastňuje súťaží a reprezentuje obec. 

Stará sa hlavne o prevenciu pred požiarmi a ochranu majetku, pôsobením na občanov prostredníctvom relácií v obecnom rozhlase, plagátmi vo vývesných skrinkách a tiež preventívnymi prehliadkami v rodinných domoch a podnikateľských objektoch.

Zloženie výboru DHZ:
Predseda: Stanislav Ceniga
Veliteľ: Štefan Maráček
Preventivár: bc. Daša Čupová
Pokladník: Peter Kikloš
Ref. mládeže: Miroslav Grešák
Tajomník: Zdenka Ďuranová

Aktuality

Neboli nájdené žiadne články.