Menu Zavrieť

Mapový portál obce

Mapový portál je miesto, kde si nájdete jednoducho a rýchlo informácie o vlastníckych vzťahoch, listoch vlastníctva a službách v obci.

Verejná časť Mapového portálu  je k dispozícií pre občanov obce priamo z webovej stránky. Oproti iným bezplatným riešeniam (Mapka, Kapor), obsahuje možnosti vyhľadávania podľa viacerých atribútov (vlastním, adresa, List vlastníctva atď), obsahuje prepojenie na aktuálny výpis listu vlastníctva, mapy parciel reg.C a E aktualizované na dennej báze, adresné body (adresy) sú zamerané v teréne, územný plán mapy povodňového ohrozenia a ortofoto (letecký) snímok obce vo vysokom rozlíšení s licenciou na používanie. Súčasťou sú rôzne nástroje ako susedné parcely, získavanie suradníc, tlač, meranie.

Tematické mapové informácie je možne zobrazovať na rôznych mapových podkladoch:

• ZBGIS®
• Základná mapa
• Letecká snímka

Obec spolupracuje na prevádzkovaní obecného geoportálu so spoločnosťou MAPA Slovakia Digital, s.r.o., viac o mapovom portály na stránke www.mapadigital.sk