Menu Zavrieť

História obce

Písomne je obec prvý krát doložená v súpise majetkov podliehajúcich štátnej dani Trenčianskej stolice z roku 1579 pod názvom Postenni. V ďalšom súpise z roku 1598 sa uvádza ako valašská obec pod názvom Rudniczka. Do roku 1798 bola obec súčasťou budatínskeho panstva vo vlastníctve rodu Suňogovcov. Po nich sa stal vlastníkom rod Čákyovcov a to až do zániku feudalizmu v roku 1848. Ako samostatná dedina vznikla z valašského osídlenia v hornej časti chotára Rudiny a jej prvými osadníkmi boli valašskí pastieri. Prví osadníci boli 3 rodiny valašských gazdov a niekoľko rodín želiarov. Prví obyvatelia sa zaoberali pastierstvom,-chovom valašských oviec a spracovaním produktov z nich, potom drevorubačstvom a spracovaním dreva.

11 domov
0
101 domov
0
104 domov
0

Neskôr sa rozmohol podomový obchod a drotárstvo, mnoho rodín odišlo za prácou do iných miest aj krajín ako drotári spolu s deťmi, ktorým sa hovorilo džarkovia.

Prvé boli drevené domce s jednou obytnou miestnosťou, udupanou hlinenou podlahou. Domce boli pokryté dreveným šindlom. Prvá murovaná chalupa – murovanica bola postavená v roku l896. Odev bol jednoduchý : muži –ľanové spodky –gate, ľanové košele, súkenné nohavice a kabáta. Ženy – široké sukne – šorce. Obuv – onuce a krpce. V 80-tych rokoch 19.storočia boli v obci 2 koncesovaní živnostníci – krčmár a mlynár.

V minulosti obec patrila pod farnosť v Nesluši, v roku 1995 si miestni farníci postavili vlastný kostol, zasvätený Fatimskej Panne Márii. Dovtedy sa bohoslužby konali v kaplnke Nanebovzatia Panny Márie, ktorá bola dokončená v roku 1880. V roku 2004 bola obec pričlenená k farnosti Rudina. Vyhlásením a zriadením otcom biskupom Mons. Tomášom Galisom, je Rudinská od 30.6.2018 samostatnou farnosťou. Farnosť Rudinská patrí do Žilinskej diecézy a je začlenená do dekanátu Kysucké Nové Mesto.[